Testy a dotazníky

Nabízíme ucelenou řadu výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů pro mateřské, základní a střední školy. Vše je dostupné z každého počítače, tabletu nebo telefonu. Obsah materiálů stále aktualizujeme a přidáváme nové oblasti.

Testy

Na portále Proškoly.cz můžete vybírat z pestré škály nejen výukových testů, ale i testů netradičních, jejichž obsah reaguje na aktuální témata současnosti. Ze 465 testů, které zpracováváme na základě požadavků RVP MŠMT, můžete vybírat testy pro nadané děti i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý test je vytvořen z velkého počtu otázek. Nikdy se tedy nestane, že by dva žáci měli zcela stejný test.

Jazyky

264 jazykový testů je připraveno týmem odborníků, kteří připravili tisíce otázek zaměřených na zvládnutí gramatiky, porozumění textu a v cizích jazycích také procvičení slovní zásoby. Každý jazykový test je vytvořen z velkého počtu otázek. Nikdy se tedy nestane, že by dva žáci měli zcela stejný test.

Dotazníky

Sada pěti unikátních dotazníků s okamžitým zpracováním výsledků nabízí možnost provádět sociometrická šetření, odhalit včas sociálně patologické chování a pomoci žákům s rozhodováním o jejich další studijní i profesní dráze.

Pracovní listy

Sada 504 pracovních listů je bonusem pro učitele, kterým nabízí tisknutelné materiály k procvičování široké škály témat bez počítače. Všechny pracovní listy jsou vytvořeny ve dvou formátech, .docx bez výsledků s možností úprav a .pdf s výsledky.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.