Fake news

Fake news je ucelený soubor materiálů podporujících rozvíjení schopnosti orientovat se ve světě faktů a dezinformací nejen v internetovém prostředí.

Aktuální témata, zpracovaná v této netradiční oblasti, jsou rozdělena na dvě samostatné části:

Začátečníci

Materiály v této oblasti vycházejí z učiva probíraného v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně základních škol. Žáci se zde učí rozlišit pravdu od lži a seznamují se se základními pojmy, s nimiž se dále setkají v testech pro pokročilé.

Testy se dělí do tří samostatných oblastí:

  • základní pojmy 1
  • základní pojmy 2
  • pravda nebo lež

Pokročilí

Oblast je určena žákům 8. - 9. ročníku základních škol a studentům středních odborných škol, gymnázií a středních odborných učilišť.

Materiály zahrnují pět samostatných oblastí:

  • zdravý životní styl
  • svět a příroda
  • internetový svět
  • historie
  • všeobecný přehled

Materiály vedou studenty ke zdravému přístupu k internetu a rozvoji kritického myšlení. Jednotlivé testy jsou doplněny soubory pracovních listů pro možnost práce v učebně bez počítačů.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.