Chemie

Testová oblast Chemie zahrnuje základní učivo z anorganické chemie.

Jednotlivé testy jsou rozděleny do tří okruhů:

Částicové složení látek

  • látky a jejich složení
  • periodická soustava prvků
  • atomy a jejich stavba
  • prvky, sloučeniny, molekuly

Názvosloví anorganických sloučenin

  • základní pravidla názvosloví
  • názvosloví dvouprvkových sloučenin
  • názvosloví tříprvkových sloučenin

Chemické reakce a rovnice

  • chemické a fyzikální děje
  • chemické rovnice a jejich vyčíslování
  • základní chemické výpočty

Kromě on-line testů jsou součástí této oblasti pracovní listy ve formátech .docx a .pdf. Vždy zde najde i pracovní listy, které obsahuje správné řešení.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.