Autorský tým

Jsme tým lidí, kteří pro vás s nadšením na portále Proškoly.cz připravují každý rok další nové oblasti, on-line testy a off-line materiály v podobě pracovních listů. Naší společnou snahou je ušetřit vám, učitelům, co nejvíce času a připravit pro vás co nejobsáhlejší a nejrozmanitější databázi procvičovacích materiálů pro zpestření výuky i domácí přípravy žáků. Zjistěte více o těch, kteří stojí za tím, že se z portálu Proškoly.cz od roku 2006 stal nestabilnější produkt v oblasti vzdělávání žáků.
Mgr. Petra ŠILHÁNOVÁ

Mgr. Petra ŠILHÁNOVÁ

Mgr. Petra ŠILHÁNOVÁ

(*1973) nyní využívá výbornou znalost školního prostředí, zkušenosti z výuky, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i práce metodika primární prevence patologických jevů jako produktová manažerka portálu Proškoly.cz. Je autorkou a vedoucí všech projektů, které na portále Proškoly.cz vznikají.

Již v průběhu studia učitelství pro základní školy se specializací na specifické poruchy učení a chování na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, ale i po jeho dokončení, pracovala jako učitelka základní školy.

Během 25 let svého působení ve školství se aktivně zapojovala do vzdělávacích programů podporovaných Evropskou unií zaměřených na výuku anglického jazyka a jeho zavádění do výuky ostatních předmětů, zvyšování počítačové gramotnosti, efektivního využití e-learningu ve výuce, osobnostního růstu a komunikace. Aktivně se spolu se žáky věnovala charitativním aktivitám (spolupráce s Ligou proti rakovině Praha, organizování sbírek na pomoc opuštěným zvířatům z útulků).

Helena FERSTLOVÁ

Helena FERSTLOVÁ

Helena FERSTLOVÁ

(*1998) na portálu Proškoly.cz se s její prací můžete setkat v rámci přípravy k přijímacím zkouškám a srovnávacích testů.

Nadšená odbornice na český jazyk a literaturu, což dokládají její zkušenosti získané nejen studiem na Technické univerzitě v Liberci, ale i praxí v novinářství, marketingu a copywritingu. Od dob střední školy, kde začala s doučováním českého jazyka, až po oceněné literární a jazykové práce během studia na fakultě, ukazuje její cesta neustálý zájem o rozvoj a prohlubování znalostí z českého jazyka a literatury. Významným milníkem v její kariéře je vydání kolektivní práce na transkripci textu ze 14. století, Cestopisu tzv. Mandevilla.

Veronika TITTERTON

Veronika TITTERTON

Veronika TITTERTON

(*1985) své bohaté zkušenosti s výukou anglického jazyka využívá i při spolupráci s výukovým portálem Proškoly.cz, pro který postupně rozšiřuje výukovou oblast Anglického jazyka o komplexní gramatiku jazykové úrovně A1 s přechodem do úrovně A2, tedy gramatiku pro základní školy.

Výukou anglického jazyka se zabývá již od dob studia na Střední průmyslové škole strojní a dopravní v Děčíně, kde se věnovala odpolednímu doučování.

V průběhu studia na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci začala spolupracovat s libereckými jazykovými školami Ceet, Stamina a Studyline. Po jeho dokončení pracovala 9 let jako lektorka anglického jazyka a vedla roční pomaturitní kurzy. V letech 2012, 2013 a 2018 vyučovala anglický jazyk v letní rezidenční škole Manor Courses ve Velké Británii. Nyní pracuje jako učitelka na Střední průmyslové škole textilní v Liberci.

Ian TITTERTON

Ian TITTERTON

Ian TITTERTON

(*1972) své praktické jazykové dovednosti využívá při spolupráci s výukovým portálem Proškoly.cz, pro který, se svou manželkou Veronikou, postupně rozšiřuje výukovou oblast Anglického jazyka o komplexní gramatiku jazykové úrovně A1 s přechodem do úrovně A2, tedy gramatiku pro základní školy.

Ian je rodilý mluvčí z Velké Británie, kde pracoval jako úředník u soudu v Leeds. Po absolvování rekvalifikačního kurzu získal certifikát CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), který je základní mezinárodně uznávanou kvalifikací pro učitele angličtiny, a odcestoval do České republiky. Zakotvil v Liberci, kde nejprve spolupracoval s jazykovými školami Swallow, Ceet, Studyline, Stamina, Polyglot aj., vedl také pomaturitní kurzy. Nyní vyučuje anglický jazyk ve velkých firmách jako Škoda auto, ABB, Pivovar Svijany, Magna, Valbek.

Ing. Jan Tichý

Mgr. Jan VALÁŠEK

Ing. Jan Tichý

(*1995) své zkušenosti se zaváděním nového pojetí výuky informatiky na základní škole využívá v rámci spolupráce s výukovým portálem Proškoly.cz, kde se podílí na rozšiřování oblasti Informatika zpracované podle aktuálního RVP MŠMT. Je autorem bloku Algoritmizace a programování, v němž se zaměřuje na programovací jazyk Scratch.

Již jako student střední školy získal své první zkušenosti s prací s dětskými kolektivy jako vedoucí na táborech. Po dokončení studia na Technické univerzitě v Liberci – obor řídící systémy s navazujícím studiem informatiky, se stal vývojářem firmy Jablotron. V roce 2018 se jako vedoucí technických kroužků – Lego roboti, 3D tisk a programování, vrátil k práci s dětmi. O tři roky později přijal nabídku ředitele základní školy na podporu zavádění nového pojetí výuky informatiky do škol. Při práci učitele informatiky dokončil na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ se zaměřením na informatiku.

Mgr. Jan VALÁŠEK

Mgr. Jan VALÁŠEK

Mgr. Jan VALÁŠEK

(*1979) je autorem on-line sociometrických dotazníků Klima třídy a Klima školy, Plošných testů nanečisto, testů z dopravní výchovy a českého jazyka.

Po ukončení studia učitelství na FTVS UK zpestřeného stipendijním pobytem v Německu na Universität GH Essen pracoval 7 let jako učitel na základní škole. Zkušenosti z výuky obohacené o roli výchovného poradce, koordinátora školního vzdělávacího programu, ICT metodika, předsedy školské rady a vedoucího řady projektů financovaných z evropských fondů zúročil v roli produktového manažera portálu Proškoly.cz.

PhDr. Jitka FOŘTÍKOVÁ, Ph.D.

PhDr. Jitka FOŘTÍKOVÁ, Ph.D.

PhDr. Jitka FOŘTÍKOVÁ, Ph.D.

(*1976) vystudovala učitelství pro základní školy a několik let působila jako pedagog na různých stupních škol.

V rámci postgraduálního studia se tři roky věnovala vzdělávání nadaných dětí a pedagogickým aspektům práce s mimořádnými talenty. Iniciovala vlastní mezinárodní výzkum nadaných žáků v Čechách, Nizozemí a Slovensku a vedla kurz studia nadání pro studenty učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je předsedkyní občanského sdružení Centrum nadání, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů, dále je členkou mezinárodní organizace ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti) a předsedkyní 11. mezinárodní ECHA konference v Praze v roce 2008. Na svém kontě má rozsáhlou publikační činnost v odborných periodikách a je autorkou monografie Talent a nadání – jejich rozvoj ve volném čase (IDM MŠMT, 2004) a také encyklopedie v Testech dětských schopností. Spolu s manželem vydala monografii – Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.). Do roku 2007 byla zaměstnancem Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR jako odborný pracovník v péči o nadané žáky. S manželem Václavem má tři děti.

Václav FOŘTÍK

Václav FOŘTÍK

Václav FOŘTÍK

(*1970) je bývalým předsedou Dětské Mensy ČR a výkonným ředitelem Centra nadání. Je autorem 25 knih s tématikou hádanek, kvízů a testů a editorem desítky dalších knih.

Je také překladatel a spoluautor 3 kvízových knih z angličtiny. Za posledních 10 let vydal 17 sborníků povídek mladých autorů do 26 let a organizoval 10 ročníků literární soutěže pro děti a mládež. Působil také jako porotce literární soutěže Karla Čapka. Je autorem pravidelných i jednorázových rubrik Mladé Fronty Dnes, Lidových novin, 21. století, Hospodářských novin, 100+1 ZZ, Pevnosti, Ikarie a několika dalších periodik. Zabývá se také vydáváním zábavně vzdělávacího softwaru s problematikou kvízů a testů. Je autorem elektronických testů Doktor IQ, Testy dětských schopností, a spoluautorem publikace Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.) V posledních letech se aktivně podílí na mnoha volnočasových aktivitách pro nadané děti a mládež, je organizátorem a tvůrcem projektu letních zábavně-vzdělávacích týdenních campů s tematikou rozvoje logického myšlení, tvůrčího psaní, různých typů her a dramatiky.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.