FAQ — Časté dotazy

Jste návštěvník našeho webu, či pracujete na škole, které portál Proškoly.cz využívá, a potřebujete zjistit ještě více užitečných informací o našich produktech a službách? Připravili jsme pro vás přehled nejběžnějších otázek rozdělených do kategorií, v nichž se velmi snadno zorientujete. Nenašli jste váš dotaz? Neváhejte a kontaktujte nás. Jsme tu pro vás, rádi vám poskytneme potřebné informace.

O portále proškoly.cz

Výukový portál Proškoly.cz je vytvořen jako zdroj procvičování učiva zejména pro učitele a žáky základních a středních škol, ale své si zde najdou i školy mateřské. Vzhledem k sociometrickým dotazníkům a testu volby povolání je obsah určen také pro výchovné poradce, vedení školy či školní psychology.

Pro využívání portálu Proškoly.cz s kompletním obsahem je nutné mít zakoupenou licenci pro vaši školu.

Pokud chcete zjistit, zda vaše škola má platnou licenci, kontaktujte nás.

Výukový portál Proškoly.cz je trhu od roku 2006. Patří tedy mezi stabilní a ověřené zdroje materiálů nejen do výuky. V současnosti poskytuje nejrozsáhlejší a nejucelenější sbírku testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů v České republice, které vychází z požadavků Rámcově vzdělávacího programu MŠMT.

Náplň portálu Proškoly.cz připravuje tým zkušených pedagogů ve spolupráci se školami. Více informací o autorech jednotlivých projektů si přečtěte v části Autorský tým.

Provozovatelem portálu Proškoly.cz je DATABOX, s.r.o., Hrazená 906/10, 46007 Liberec 7, IČ 25446185. Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18623.

O licencích

Přístup ke kompletnímu obsahu umožňuje platná licence, kterou kupuje škola. Pokud jste učitel nebo ředitel školy, kontaktujte nás. Pracovnice obchodního oddělení vám sdělí všechny informace a po vzájemné dohodě zašlou fakturu.

Pokud jste rodič, obraťte se na školu, kterou navštěvuje vaše dítě, a zeptejte se vedení školy, zda má škola licenci pro využívání portálu.

Školní licenci můžete volit podle obsahu – standardní školní licence s kompletním obsahem a školní licence s jednou vybranou oblastí. Podrobnosti naleznete zde.

Cena licence pro školu je ovlivněna počtem žáků, kteří školu navštěvují. Ceník naleznete zde. Pro případné podrobnosti nás kontaktujte.

Standardní školní licence zahrnuje přístup ke kompletní nabídce testů, dotazníků, pracovních listů a formulářů. Zahrnuje také jejich neomezené používání a aktualizace, které na portále pravidelně provádíme.

Pokud zvolíte licenci pro jednu oblast podle vašeho výběru, máte v rámci licenci neomezený přístup ke zvolenému obsahu včetně jeho aktualizace.

Cena licence závisí na zvoleném typu licence a počtu žáků, kteří školu navštěvují.

Licence je platná od data jejího uhrazení po dobu dvanácti měsíců.

Po zakoupení licence můžete portál Proškoly.cz bez jakýchkoliv omezení, tj. neomezené množství zapojených tříd, neomezený počet registrovaných učitelů i žáků a jejich rodičů, neomezený počet sociometrických šetření, neomezený počet vyřešených testů, neomezený počet stažených dokumentů.

V případě, že se blíží konec licence pro vaši školu, nemusíte nic řešit. Pracovnice obchodního oddělení vás budou kontaktovat dva měsíce před vypršením platnosti a zařídí vše potřebné k jejímu prodloužení.

Ano. Testy a dotazníky si můžete vyzkoušet v DEMO verzi. Pokud o vyzkoušení máte zájem, kontaktujte nás.

DEMO verze je verze, která umožňuje vyzkoušení on-line testů a dotazníků. Není časově omezená. V DEMO verzi jsou v přehledu výsledků, jenž se zobrazuje po dokončení testu, chybně uvedené výsledky a výsledky sociometrických šetření jsou zkreslené (neodpovídají reálným výsledkům šetření). Tisknutelné materiály, pracovní listy a kvízy, nelze stahovat.

Ano. Na portále Proškoly,cz si můžete vyzkoušet kompletní obsah, tj. vyzkoušet si testy, dotazníky i stahování pracovních listů. Používání této verze je časově omezená na maximálně tři dny. Pokud o vyzkoušení máte zájem, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás. Pracovnice obchodního oddělení vám zjistí, zda licenci pro školu máte a případně i dobu její platnosti.

O účtech a fungování

Pro využívání portálu Proškoly.cz jsou nutné přihlašovací údaje, které se ukládají v administračním účtu školy. Pokud máte s licencí zakoupeno také generování přístupových údajů, stačí zaslat seznamy žáků a učitelů k nám a dále se nemusíte o nic starat.

Pokud tuto službu zakoupenou nemáte, naimportujte žáky a učitele do administračního účtu a automaticky se pro ně vytvoří login a heslo. Žáci si také mohou vytvořit přístupové údaje sami prostřednictvím zaslaného odkazu. Veškeré postupy najdete v jednoduchých nápovědách administračního účtu.

Pro využívání portálu Proškoly.cz jsou důležité dva druhy účtů. Administrační účet, který slouží k zaregistrování všech učitelů, žáků a tříd. Přístup ke kompletnímu obsahu umožňuje účet učitele.

Další účty, s nimiž se určitě setkáte, jsou účty žáka, rodiče a kamaráda, jejichž obsah je omezen.

Účet administrátora umožňuje přístup do administračního účtu, který je spravován administrátorem.

Účet učitele umožňuje přístup ke kompletnímu obsahu portálu Proškoly.cz.

Účet žáka umožňuje přístup pouze k výukovým testům a k Testu volby povolání; případně k učitelem aktivovaným testům a dotazníkům.

Účet rodiče umožňuje přístup k Testu volby povolání a k aktivovanému dotazníku Klima školy pro rodiče.

Účet kamaráda umožňuje přístup výhradně jen k Testu volby povolání, kde může hodnotit pouze žáka, který mu přístup dal.

Administrační účet je účet sloužící k zaregistrování všech učitelů, žáků a tříd. Administrátor v tomto účtu pouze zadává všechny učitele a žáky, čímž pro ně vytvoří přístupy do žákovských a učitelských účtů, opravuje a může smazat údaje o učitelích/žácích, vytiskne přístupové údaje pro učitele/žáky a jejich rodiče nezbytné pro přihlášení na portál Proškoly.cz a nastavuje testy, které budou žákům zpřístupněny.

Administrátor je určená osoba na škole, která se stará o administrační účet. Můžete se na něj obrátit s žádostí o poskytnutí přístupových údajů. Počet administrátorů na škole není omezen. Může se jím stát kdokoliv z vedení školy i kterýkoliv učitel.

Pokud máte s licencí zakoupeno také generování přístupových údajů, stačí zaslat seznamy žáků a učitelů k nám a dále se nemusíte o nic starat.

Pokud tuto službu zakoupenou nemáte, naimportujte žáky a učitele do administračního účtu a automaticky se pro ně vytvoří login a heslo. Žáci si také mohou vytvořit přístupové údaje sami prostřednictvím zaslaného odkazu. Veškeré postupy najdete v jednoduchých nápovědách administračního účtu.

K přihlašování na portál Proškoly.cz potřebujete login a heslo, které vám předá administrátor školy. Můžete také využít možnost přihlašovat se svým Google/Microsoft účtem, je však nutné si při prvním přihlášení spárovat účet administrátora, učitele a žáka z Proškoly.cz se svým Google/Microsoft účtem. Při dalším přihlášení již nebude nutné zadávat login a hesla, ale zvolit rovnou Google/Microsoft účet.

Ano. Při první přihlášení na Proškoly.cz si můžete propojit účet administrátora, učitele a žáka z Proškoly.cz se svým Google/Microsoft účtem.

Pomocí Google/Microsoft účtu se na portále Proškoly.cz mohou přihlašovat všichni učitelé, žáci a administrátoři.

Nastavení je intuitivní jako na jiných webech. Při prvním přihlášení zadejte do přihlašovací tabulky login a heslo, které jste obdrželi od administrátora a zvolte Přihlásit. Vyberte Google/Microsoft účet a vyplňte svůj e-mail a heslo.

Všechny účty pro učitele, administrátora i žáka. Účty Proškoly.cz nemusí být vázány pouze na jednu školu. Pokud tedy pracujete na více školách, které mají licenci pro využívání portálu Proškoly.cz, všechny své účty můžete spárovat s jediným účtem Google/Microsoft.

Ano. Po přihlášení do účtu na Proškoly.cz můžete zrušit propojení v nastavení účtu.

V případě zapomenutých přístupových údajů se obraťte na administrátora vaší školy. Jestliže jste zapomněli přístupové údaje do účtu administrátora, kontaktujte nás.

Všechny druhy účtů na portále Proškoly.cz zruší administrátor školy smazáním vaší osoby z administračního účtu. Zároveň se tímto krokem zruší i případné propojení s Google/Microsoft účtem.

V případě, že se u některého ze žáků objeví stejná hesla pro rodiče a kamaráda, kontaktujte nás.

Pokud třída nemá povolený Test volby povolání, zobrazuje se v administračním účtu u žáků pouze přístup pro ně. Pokud potřebujete i přístupy pro rodiče a kamarády, povolte ve třídě Test volby povolání.

Změnu provedete v záložkách Třídy nebo Škola. Návod najdete v nápovědě administračního účtu.

Ne. Použití portálu je variabilní. Lze ho využívat na jakémkoliv zařízení, které je připojeno k internetu.

O testech a dotaznících

Na portále Proškoly.cz najdete velkou databázi on-line testů s okamžitým vyhodnocováním, unikátní dotazníky s okamžitým zpracováním výsledků, pracovní listy k vytištění a formuláře usnadňující administrativní práci učitelů a vedení škol.

Ano. Portál Proškoly.cz vedle materiálů pro intaktní a nadané žáky nabízí velkou sadu on-line testů a pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení.

Pokud chcete být informováni o novinkách, vyplňte následující formulář a můžete si být jisti, že vám nic z portálu Proškoly.cz již neuteče.

Přístup k obsahu portálu Proškoly.cz můžete získat, pokud škola, na níž pracujete, má zakoupenou licenci pro využívání portálu. Pro přihlášení potřebujete login a heslo ke svému účtu učitele. Pokud vám přístupové údaje nebyly předány, obraťte se na vedení školy či administrátora portálu Proškoly.cz a požádejte je o ně.

Pokud vaše škola licenci nemá, kontaktujte nás. Pracovnice obchodní oddělení vám sdělí potřebné informace o ceně licence, obsahu a fungování portálu Proškoly.cz.

Přístup k obsahu portálu Proškoly.cz pro své děti můžete získat od vedení školy, kterou navštěvují. Je nutné, aby škola měla platnou licenci pro využívání portálu.

Portál Proškoly.cz vytváříme ve spolupráci se školami a jejich učiteli. Budeme tedy rádi za náměty každého učitele na další vývoj portálu. Společně je posoudíme a zapracujeme do plánu dalšího rozvoje Proškoly.cz. Pokud tedy nějaký námět máte, neváhejte nás kontaktovat.

Ano. Pokud chcete vybrat testové oblasti, které se budou zobrazovat v účtu žáků školy či pouze konkrétní třídy, můžete nastavení provést v administrační účtu školy v záložce Škola, hromadně pro celou školu, případně v záložce Třídy, pro konkrétní třídu.

Všechny on-line testy na portále Proškoly.cz se po ukončení testu automaticky vyhodnocují. Vždy se zobrazí přehled výsledků, v němž si lze znovu otevřít všechny otázky. U chybně zodpovězených otázek se zobrazují správné odpovědi.

U některých testů, v nichž žáci potřebují mít okamžitou zpětnou vazbu, se navíc vyhodnocují jednotlivé otázky ihned po vyplnění odpovědi.

Výsledky jednotlivých testů včetně přehledu výsledků se ukládají v účtu žáka, který je vypracoval, a v účtu učitele. Učitel si stejně jako žák může zobrazit všechny otázky z testu. Získá tak zpětnou vazbu, jak žák procvičované učivo zvládl.

Ano. Každý žák si může v přehledu výsledků jednotlivých testů kdykoliv zpětně zobrazit testové úlohy.

Ano. U chybně zodpovězených otázek se vždy v přehledu výsledků zobrazí správná odpověď.

Ano. Každý učitel si může zobrazit přehledy výsledků testů všech žáků ve svém účtu učitele.

Pokud se fungující testy chybně vyhodnocující zpravidla je důvodem, že škola nemá prodlouženou licenci pro využívání portálu Proškoly.cz. Celý obsah s koncem platnosti licence přechází do DEMO verze, v níž se testy chybně vyhodnocují a nelze stahovat tisknutelné materiály.

Pokud máte jistotu, že vaše licence je uhrazená a platná, a přesto se testy chybně vyhodnocují, kontaktujte nás a problém společně vyřešíme.

Na portále Proškoly.cz je nutné některé testy nejprve aktivovat v účtu učitele, aby je žáci mohli vidět a vyplnit ve svých účtech. Jde o sociometrické dotazníky Klima třídy a Klima školy, dotazník Odhalení rizikových oblastí, z testů pak Test čtenářské gramotnosti. Zakládáním a aktivací testů a dotazníků vás vždy provede metodika.

Portál Proškoly.cz nabízí pět unikátních dotazníků s okamžitým zpracováním výsledků nabízí možnost provádět sociometrická šetření, odhalit včas sociálně patologické chování a pomoci žákům s rozhodováním o jejich další studijní i profesní dráze. Jedná se konkrétně o Klima třídy, Klima školy pro žáky, Klima školy pro rodiče, Klima školy pro učitele a Odhalování rizikových oblastí. Pro kariérové poradenství je vytvořen Test volby povolání.

Dotazníková šetření může provádět každý učitel vaší školy. Doporučujeme však stanovit si pravidla, kdo a která šetření bude provádět.

Dotazníky Klima školy a Odhalení rizikových oblasti umožňují upravit si je podle svých potřeb. Návody, jak sestavit dotazník, jsou uvedeny v metodikách jednotlivých dotazníků.

Pokud nelze dotazník v dané třídě aktivovat, znamená to, že již ho aktivoval váš kolega či kolegyně. Je tedy potřeba domluvit se se zadavatelem, aby dotazník ukončil. Jestliže byl založen osobou, která již na škole nepůsobí, kontaktujte nás. Dotazník vám vypneme na dálku.

Všechny dotazníky na portále Proškoly.cz se automaticky vyhodnocují ihned po jejich ukončení.

Výsledky dotazníkových šetření vidí vždy pouze zadavatel ve svém učitelském účtu. U dotazníku Klima třídy může výsledky zpřístupnit všem učitelům, pokud to považuje za nezbytné. Výsledky se nikdy nezobrazují v účtech žáků, ani rodičů.

U anonymních dotazníků Klima školy a Odhalení rizikových oblastí souhlas zákonných zástupců není nutný. Ve výsledcích dotazníku Klima třídy figurují jména žáků, proto souhlas zákonných zástupců k provedení tohoto sociometrického šetření doporučujeme.

Ano. Tento dotazník je zcela anonymní. Vedení školy ani učitelé nezjistí, jak jste odpovídal/a.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.