Matematika

Testy z matematiky zahrnují úlohy ke kompletnímu procvičování učiva aritmetiky a geometrie základní školy.

Testy pro žáky 1. stupně ZŠ

Testy jsou připraveny k procvičování základních matematických úloh. Krátká cvičení využívají rozsáhlou databázi několika tisíc úloh, často doplněných o názorné obrázky.

Jednotlivé testy pomohou žákům důkladně procvičit témata:

 • základní matematické operace
 • převody jednotek
 • zaokrouhlování a porovnávání čísel
 • zlomky
 • osová souměrnost
 • obvod, obsah

Testy pro žáky 2. stupně ZŠ

Testy zahrnují úlohy z aritmetiky i geometrie 6. ročníku. Jednotlivé testy se generují z velké databáze úloh vytvořených pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace.

Jednotlivé úlohy se zaměřují na:

 • desetinná čísla
 • dělitelnost přirozených čísel
 • převody jednotek
 • úhly
 • trojúhelníky
 • obvod, obsah - výpočty

Zpracování jednotlivých testů vychází z požadavků RVP. Lze je využít v rámci prezenční i distanční výuky.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.