Anglický jazyk

Testy z anglického jazyka jsou zaměřené na procvičování slovní zásoby a gramatiky.

Slovní zásoba zahrnuje 20 tematických okruhů, pro které lze využít 3 druhy testů. Použitá slovní zásoba je vždy doplněna názorným obrázkem a je namluvena rodilým mluvčím. Pestrost tematických okruhů v kombinaci s variantami testů umožňuje jejich využití u nejmladších žáků či předškoláků pro první kontakt s cizím jazykem, stejně jako u žáků vyšších ročníků při zdokonalování či upevňování slovní zásoby, správné výslovnosti či pravopisu.

Gramatika je zpracovaná pro jazykovou úroveň A1, v některých úlohách s přechodem do úrovně A2. Zahrnuje pět oblastí s 39 testy:

Jednotlivé testy zahrnují rozdílné typy úloh - výběr správné odpovědi, skládání vět, doplňování výrazů a přiřazování textů podle zadání. Zadání všech úloh je v anglickém jazyce.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.