Pro rodiče a žáky

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Individuální diagnostika rozumových schopností žáků

Široká paleta testových úloh odhalujících základní kognitivní schopnosti žáků je dobrým pomocníkem jak pro žáky samotné, tak pro jejich učitele/učitelky. Napomáhá nejen ve zjišťování aktuálního výkonu žáka, ale i při odhalování jeho možností v oblasti učení. Testy lze využívat jako doplněk výuky pro nadané žáky, žáky s SPU nebo jako součást přípravy na srovnávací, závěrečné či přijímací zkoušky všech úrovní.

Kariérové poradenství pro žáky vycházejících ročníků

Test volby povolání je určen pro žáky, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění. Tento test je unikátní mj. v možnosti paralelního testu pro rodiče, učitele/učitelky a přátele, jehož výsledek umožní žákovi získat další informace o sobě a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí.

Sociometrická šetření Klima třídy a Klima školy

Dotazníky Klima třídy a Klima školy umožňují hodnocení stavu a vývoje skupin žáků - tříd, resp. fungování školy jako celku. Hlavním přínosem používání sociometrických dotazníků je získání cenných informací o vztazích, pocitech a celkové atmosféře v kolektivu, na základě kterých je možné pracovat na jejich pozitivní proměně. Výstupy těchto šetření lze jednoduše využít jako podklady pro vlastní hodnocení školy (autoevaluaci).

Prezentace školy na veřejnosti

Školy aktivně využívající služeb portálu Proškoly.cz získávají certifikát „Aktivní škola“, kterým se mohou prezentovat na svých webových stránkách, v prostorách školy, případně ve vlastních propagačních materiálech. Jako „Aktivní škola“ jsou rovněž zařazeny v on-line katalogu škol, který hojně využívají rodiče pro získávání informací o školách. Možnost využívání testů neomezeně i na domácích počítačích je cenný vzkaz pro rodiče, že starost školy o rozvoj žáků nekončí zvoněním, ale že jim nabízíte „něco navíc“.

Formuláře pro školu a rodiče

Při vzájemné oficiální komunikaci rodičů se školou je třeba užít formálně správné dokumenty. Pro tyto potřeby můžete využít vzory nejčastěji používaných žádostí, souhlasů a dalších formulářů potřebných pro komunikaci se zákonnými zástupci žáků. Všechny formuláře jsou nově dostupné přímo v učitelském účtu ke stažení ve formátu .pdf a .doc.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.