Novinky

Přehled co nového se děje na portále.

Duben 2024

Na portále Proškoly.cz jsme pro Vás připravili další sadu 12 nových testů, kterou otevíráme již druhou tematickou oblast nového pojetí výuky informatiky Algoritmizace a programování. Celá oblast je připravená na míru výuce podle učebnice Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy (prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.; Mgr. Karolína Miková, PhD.) schválené MŠMT č. j.: MSMT-11717/2021-1 dne 28. 4. 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Informatika s dobou platnosti šest let.

Testy, které pro vaše učitele a žáky vytvořil zkušený pedagog podílející se na zavádění nové informatiky do škol, jsou rozděleny, stejně jako učebnice, do tří modulů:

 • Modul 1 - Vytváříme vzory
 • Modul 2 - Geometrie pana Brouka
 • Modul 3 - Společenství čtyř

Březen 2024

Spuštěna nová webová verze www.proskoly.cz s novými funkcemi a možnostmi vyhledávání. Aktuální informace vám umožní zjistit vše o portále, licencích, účtech a fungování, testech a dotaznících.

Prosinec 2023

Na portále Proškoly.cz Vám právě přinášíme další sadu on-line testů, kterou rozšiřujeme oblast Informatika. Zaměřujeme se na šifrování. V 10 testech s více než tisícovkou nových otázek si můžete vyzkoušet zašifrovat/dešifrovat různě obtížné texty.

Najde zde:

 • anagramy
 • morseovku
 • obrázkovou šifru
 • emoji šifru
 • emoji binární abecedu
 • Braillovo písmo

Říjen 2023

Právě jsme pro Vás na portále Proškoly.cz spustili Přípravné testy z českého jazyka a literatury. Jde o první část nové unikátní oblasti Srovnávací testy, kterou vytváříme jako nástroj pro měření a porovnávání úrovně zvládnutí učiva žáky základních škol v 1. období (5. ročník) a 2. období (9. ročník) na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura podle stávajícího Rámcově vzdělávacího programu MŠMT.

Přípravné testy z českého jazyka a literatury jsou tvořeny 2 sadami testů - Český jazyk pro 5. ročník a Český jazyk pro 9. ročník. Přípravné testy mají široké využití. Prioritně slouží jako příprava žáků na srovnávací testy, ale lze je také využít pro přípravu žáků na přijímací zkoušky z českého jazyka.

V průběhu letošního školního roku pro Vás tuto oblast rozšíříme ještě o pracovní listy a srovnávácí testy.

Září 2023

Spustili jsme pro Vás na novém serveru výukový portál Proškoly.cz ve zcela novém designu. Vytvořili jsme tak příjemnější uživatelské prostředí pro Vaše učitele a jejich žáky, ve kterém jsme zachovali většinu funkčních prvků.

S redesignem jsme spojili vytvoření nového způsobu vyhodnocování testů. Po dokončení testu se nově zobrazí Přehled výsledků, který nabízí:
 • výpis správně/chybně zodpovězených otázek
 • možnost zobrazení všech otázek
 • u chybně zodpovězených otázek zobrazení správné odpovědi
Přehled výsledků jednotlivých testů se vedle účtu žáka zobrazuje také v účtu učitele, který tak okamžitě získá přehled o úrovni schopností konkrétního žáka.

Květen 2023

Doplnili jsme pro Vás na portále Proškoly.cz další část on-line testů, kterou rozšiřujeme oblast Informatika. Tentokrát jsme se zaměřili na souřadnicový systém. Připravili jsme pro Vás, Vaše učitele a žáky nové interaktivní úlohy:
 • kreslení obrázků jedním tahem podle zadaných souřadnic
 • vytváření obrazů bodů a geometrických tvarů v osové souměrnosti
 • označování bodů v souřadnicovém systému
Nyní máte k dispozici na portále Proškoly.cz v oblasti Informatika celkem:
 • 25 on-line testů
 • 82 pracovních listů ve 3 formátech včetně pracovních listů s řešením

Březen 2023

Na základních školách nyní pomalu vrcholí příprava žáků na jednotné přijímací zkoušky na střední školy, které proběhnou v polovině dubna 2023. Na portále Proškoly.cz jsme pro Vás připravili a právě spustili novou sadu on-line testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, která Vám pomůže žáky výborně připravit na jednu část přijímacích zkoušek.

On-line testyvychází z požadavků na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky společností CERMAT. Jsou rozděleny na 3 části:
 • Mluvnice
 • Literatura
 • Čtení s porozuměním
On-line testy jsme doplnili:
 • sadou pracovních listů ve třech formátech (.doc, .docx, .pdf – s řešením úloh)
 • a slovníčkem literárních a mluvnických pojmů,
které Vám pomohou při přípravě deváťáků na přijímací zkoušky.

Únor 2023

Na portále Proškoly.cz přinášíme další část nových materiálů, kterou rozšiřujeme oblast Informatika. Připravili jsme pro Vás sadu 41 pracovních listů ve třech formátech (.doc, .docx, .pdf), v nichž najdete zpracované úlohy zaměřené na:
 • šifrování – Braillovo písmo, morseovka, binární abeceda, grafická šifra
 • souřadnicový systém – malování jedním tahem a podle zadaných souřadnic
 • nonogramy – malované křížovky (logické hlavolamy
Pracovní listy jsou určené učitelům. Ve formátu .pdf je vždy uvedeno řešení jednotlivých úloh.

Listopad 2022

Novinkou pro školní rok 2022/2023 je Informatika, kterou zpracováváme podle nejaktuálnějších požadavků MŠMT zahrnutých v Rámcově vzdělávacím programu. Právě jsme pro Vás spustili první sadu on-line testů a pracovních listů z této rozsáhlé oblasti rozdělené podle obsahu na 3 části: Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a digitální technologie.

Připravili jsme pro Vás interaktivní testové úlohy, ve kterých žáci hledají správné postupy a způsoby řešení, vždy mají možnost začít znovu. Každá vypracovaná úloha se ihned vyhodnotí, čímž žáci získají okamžitou zpětnou vazbu. Mohou si také zobrazit správnou odpověď. Pro učitele jsme jako jediní připravili vedle on-line testů také off-line verzi informatiky v podobě pracovních listů ve 3 formátech: .doc, .docx, .pdf . Pracovní listy ve formátu .pdf obsahují řešení.

Září 2022

Právě jsme pro Vás na portále Proškoly.cz spustili 21 nových testů, které doplňují gramatiku anglického jazyka o past simple - regular verbs a irregular verbs, articles a prepositions. Součástí této oblasti budou také poslechy v americké a britské angličtině, které pro Vás nyní připravujeme.

Září 2022

Pro letošní školní rok jsme pro Vás připravili jako novinku on-line testy a pracovní listy z informatiky. Informatika je zpracovaná v souladu s novým Rámcově vzdělávacím programem MŠMT, z něhož vychází i rozdělení do 3 oblastí: Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a digitální technologie. On-line testy jsou vytvořeny jako interaktivní hry, které podporují rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Těšit se na ně můžete již v říjnu 2022.

Duben 2022

Na portále Proškoly.cz reagujeme na aktuální situaci vývoje válečného konfliktu na Ukrajině a s ní související příchod ukrajinských dětí do českých škol. Rozšířili jsme pro Vás Formuláře pro školu a rodiče o 11 dvojjazyčných formulářů, jimiž Vám chceme usnadnit administrativu spojenou s jejich zapojením do našeho vzdělávacího systému. Novou sadu formulářů jsme pro vás připravili ve 3 formátech - .doc, .docx a .pdf.

Březen 2022

V tomto měsíci jsme pro Vás spustili poslední část největšího rozšíření obsahu portálu Proškoly.cz. Nyní tak máte k dispozici zcela nového on-line průvodce internetovou bezpečností, 20 nových textů na procvičování čtenářské gramotnosti a 70 nových on-line testů, kterými jsme rozšířili obsah oblasti Matematika o učivo 6. ročníku základních škol a oblasti Anglický jazyk o gramatiku jazykové úrovně A1/A2.

Září 2021

V letošním školním roce jsme pro Vás na portále Proškoly.cz připravili velké rozšíření jeho obsahu. Na základě přání škol jsme se zaměřili zejména na aktualizaci materiálů o testy pro žáky 2. stupně základních škol: Anglický jazyk – gramatika, Matematika pro 6. ročník ZŠ a Čtenářská gramotnost – procvičovací texty.

Těšit se také můžete na zcela novou a jedinečnou oblast, v níž se věnujeme problematice bezpečnosti v on-line světě: Internetová bezpečnost.

Jednotlivé testové sady Vám budeme postupně zpřístupňovat na portále Proškoly.cz v průběhu září.

Prosinec 2020

Nově jsme propojili portál Proškoly.cz s výukovými platformami Google Classroom a Microsoft Teams. Nyní si již nemusíte pamatovat spoustu přístupových údajů ke svým uživatelským účtům, ale můžete se na portál Proškoly.cz přihlašovat účty Google Classroom či Microsoft Teams.

Září 2020

Právě jsme na portále Proškoly.cz spustili novinky pro školní rok 2020/2021, kterými rozšiřujeme testy a pracovní listy o dvě výukové oblasti, Přírodopis a Chemie. Tyto nové materiály najdou využití nejen v běžné výuce, ale snadno se dají aplikovat také v distančním vzdělávání žáků s různým technickým zázemím.

Březen 2020

Na portále Proškoly.cz pomáháme všem školám s domácím vzděláváním žáků. Nyní můžete využít jedinečnou možnost vzdělávat své žáky s on-line či tištěnými materiály po dobu dvou měsíců zcela bezplatně.
Připravili jsme pro Vás Metodiku domácího vzdělávání žáků (stručný průvodce tištěnými i on-line materiály a návody, jak je využít ve vzdáleném vzdělávání žáků) a Zrychlené pozvání žáků na portál Proškoly.cz (způsob rychlého pozvání žáků k vytvoření účtu a přístupových údajů pro vstup na portál Proškoly.cz).

Únor 2020

Na portále Proškoly.cz jsme dokončili a spustili novou oblast Fake news – Politické minimum, kterou rozšiřujeme nabídku testů a pracovních listů v novém projektu Fake news.

Září 2019

Právě jsme na portále Proškoly.cz spustili novou oblast Fake news. Naleznete v ní soubor on-line testů a pracovních listů, který vás i vaše žáky provede světem dezinformací a faktů.

Květen 2019

Dnes jsme provedli aktualizaci 2 oblastí: Plošné testy nanečisto a Čtenářská gramotnost. Rozšířili jsme tím možnost práce s testy tak, aby měly lepší možnosti využití ve výuce. Testy v těchto oblast můžete využít v on- line podobě a nově si každý z nich můžete vytisknout.

Březen 2019

Právě jsme spustili další nové testy, kterými rozšiřujeme nabídku materiálů na portálu Proškoly.cz. Doplnili jsme nové texty s úkoly v oblasti Čtenářské gramotnosti pro 1. i 2. stupeň ZŠ a několik sad matematických testů – Převody jednotek, Obvod a obsah čtverce a obdélníka (výpočty) a Základní matematické operace. Všechny nové testy jsme pro lepší orientaci označili ikonou Novinka roku 2019.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.