Volba povolání

Dotazník volby povolání je určen žákům základních a středních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

Dotazník je unikátní v tom, že přináší různé směry pohledu na testovanou osobu. Jedinečnost dotazníku spočívá také ve 3 nadstandardních verzích - pro rodiče, učitele a přátele. Výsledky pak umožní žákovi získat další informace o sobě a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí.

Dotazník vznikl ve spolupráci mnoha renomovaných odborníků z řad pedagogů a psychologů. Hodnota dotazníku je podpořena genderově vyváženým jazykem, a to jak v průběhu dotazníku (formulace otázek a odpovědí), tak i na výsledkovém certifikátu. Ten obsahuje jak příklady profesí dle Národní soustavy povolání, tak i doporučené oblasti vzdělávacích oborů .

Dotazník je inspirován Hollandovým modelem RIASEC, který dobře vystihuje oblasti profesních zájmů. Oproti klasickým testům používaným v současnosti však tuto metodu v mnohém rozvíjí a doplňuje. Nenechává tuto důležitou volbu jen na žácích samotných, ale zve k ní jejich blízké, kteří mohou žákovi pomoci. V rámci našeho dotazníku lze využít i náhledu rodičů, učitelů a kamarádů. Jejich názory na to, jak žáka vidí ve světle světa povolání, pro něj mohou být potvrzením, jaký obor si vybrat - obzvláště v případě, pokud se rozhoduje mezi dvěma stejně silnými preferencemi. Netvrdíme, že po vyplnění tohoto dotazníku bude mít stoprocentně jasno, jsme si vědomi celkové náročnosti volby profesní orientace. Rovněž respektujeme, že rozhodnutí bude vždy na žákovi a výsledky testu volby povolání jsou pouhým rádcem a pomocníkem.

Název RIASEC je složeninou šesti písmen, která odpovídají šesti základním typům osobností ve vztahu k jejich zájmům a preferovaným zaměstnáním či pracovním činnostem - Praktický (Realistic), Vědecký (Investigative), Umělecký (Artistic), Společenský (Social), Podnikavý (Enterprising) a Konvenční (Conventional). Každého jedince lze charakterizovat jedním typem nebo nějakou kombinací těchto typů. Hollandův model je dnes základem většiny profesních dotazníků založených na zájmové orientaci.

Ukázka dotazníku

Náhled testu Náhled testu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.