Voľba povolania

Test voľby povolania je dotazník, ktorého vyplnenie a vyhodnotenie pomôže žiakom utriediť svoje záujmy a preferencie a pomôže im tak pri voľbe typu ďalšieho štúdia či odborového zamerania. Test vznikol v spolupráci mnohých renomovaných odborníkov z radov pedagógov a psychológov.

Výsledkom testu je orientačný profil osobnosti žiaka – pomocou grafu i podrobného slovného vysvetlenia sa žiak dozvie, ktoré z nižšie uvedených typov osobnosti sa u neho prejavujú silnejšie a ktoré menej – či je skôr praktický, vedecký, umelecký, spoločenský, podnikavý alebo konvenčný. Okrem toho získa zoznam doporučených skupín vzdelávacích odborov a príklady profesií, v ktorých by mohol svoje osobnostné charakteristiky dobre uplatniť.

Dotazník je ďalej unikátny tým, že ho môžu okrem žiakov samotných vyplniť ich rodičia, kamaráti a učitelia a je tak možné získať zaujímavé porovnanie jednotlivých výsledkov.

Test je inšpirovaný Hollandovým modelom RIASEC, ktorý dobre postihuje oblasti profesijných záujmov. Oproti klasickým testom používaným v súčasnosti však túto metódu v mnohom rozvíja a dopĺňa. Nenecháva túto dôležitú voľbu len na žiakoch samotných, ale prizýva k nej ich blízkych, ktorí môžu žiakovi pomôcť. V rámci nášho dotazníka možno využiť aj náhľadu rodičov, učiteľov a kamarátov. Ich názory na to, ako žiaka vidia vo svetle sveta povolania, pre neho môžu byť potvrdením, aký odbor si vybrať - obzvlášť v prípade, ak sa rozhoduje medzi dvoma rovnako silnými preferenciami. Netvrdíme, že po vyplnení tohto dotazníka bude mať stopercentne jasno, sme si vedomí celkovej náročnosti voľby profesijnej orientácie. Tiež rešpektujeme, že rozhodnutie bude vždy na žiakovi a výsledky testu voľby povolania sú len radcom a pomocníkom.

Názov RIASEC je spojením šiestich písmen, ktoré zodpovedajú šiestim základným typom osobností vo vzťahu k ich záujmom a preferovaným zamestnaniam či pracovným činnostiam - praktický (Realistic), vedecký (Investigative), umelecký (Artistic), spoločenský (Social), podnikavý (Enterprising) a konvenčný (Conventional). Každého jedinca možno charakterizovať jedným typom alebo nejakou kombináciou týchto typov. Hollandov model je dnes celosvetovo základom väčšiny profesijných dotazníkov založených na záujmovú orientáciu.