Vedenie školy

Portál Proškoly.cz ponúka riaditeľom pomoc pri riešení radu úloh nevyhnutných pre správne fungovanie školy:

Individuálna diagnostika rozumových schopností žiakov

Široká paleta testových úloh odhaľujúcich základné kognitívne schopnosti žiakov je dobrým pomocníkom rovnako pre žiakov samotných ako aj pre ich učiteľov. Napomáha nielen v zisťovaní aktuálneho výkonu žiaka, ale aj pri odhaľovaní jeho možností v oblasti učenia. Testy možno využívať ako doplnok vyučovania pre nadaných žiakov alebo ako súčasť prípravy na porovnávacie, záverečné či prijímacie skúšky všetkých úrovní.

Kariérové ​​poradenstvo pre žiakov vychádzajúcich ročníkov

Dotazník voľby povolania je určený pre žiakov, ktorí stoja pred rozhodovaním o svojej ďalšiej študijnej a profesijnej dráhe. Zohľadňuje rovnako schopnosti a vlohy žiaka, tak jeho záujmy a predstavy o budúcom uplatnení. Tento test je unikátny okrem iného v možnosti paralelného testu pre rodičov, učiteľov a priateľov, ktorého výsledok umožní žiakovi získať ďalšie informácie o sebe a uvedomiť si, ako ho vníma jeho okolie.

Prezentácia školy na verejnosti

Školy aktívne využívajúce služieb portálu Proškoly.cz získavajú certifikát "Aktívna škola", ktorým sa môžu prezentovať na svojich webových stránkach, v priestoroch školy, prípadne vo vlastných propagačných materiáloch. Možnosť využívania testov neobmedzene aj na domácich počítačoch je cenný odkaz pre rodičov, že starosť školy o rozvoj žiakov nekončí zvonením, ale že im ponúkate "niečo navyše".