Testy rozumových schopností

Testy detských schopností sa skladajú zo 4 samostatných častí, z ktorých sa každá zameriava na jeden typ inteligencie. Zadanie testov je generované náhodne z veľkej sady otázok, vďaka čomu je možné testy opakovať bez zníženia ich vierohodnosti ( reliability ). Pravidelným opakovaním testov dochádza k rozvoju schopností v oblasti, ktorej sa test týka. Špecialitou sú Testy pre najmenších, ktoré sú prispôsobené žiakom vo veku začatia školskej dochádzky.

Numerická inteligencia

Test preveruje a precvičuje matematickú inteligenciu. Riešiteľa tohto testu čakajú jednoduché matematické operácie (sčítanie, odčítanie, delenie, násobenie), číselné rady, úlohy na matematické vnímanie a na logické väzby medzi číslami. Pre dobrý výsledok je nutné poznať základné matematické operácie.

Vnímanie

Test preveruje a precvičuje postreh, plošné a priestorové ( 3D ) vnímanie. Riešiteľa tohto testu čakajú vyrezané časti celku, zrkadlovo písané texty a skladanie geometrických útvarov. Pre dobrý výsledok sú znalosti nutné len v malej miere.

Geometrická logika

Test preveruje a precvičuje základnú ( vrodenú ) logiku. Riešiteľa tohto testu čakajú úlohy na logické väzby medzi geometrickými symbolmi predovšetkým v ploche ( 2D ). Pre dobrý výsledok nie sú potrebné znalosti. Tento test sa najviac blíži vstupnému testu do Mensy.

Priestorová predstavivosť

Test preveruje a precvičuje priestorovú predstavivosť. Riešiteľa tohto testu čakajú vyrezané časti celku, zrkadlovo písané texty, skladanie geometrických útvarov, skladanie a otáčanie kociek ( 3D ). Pre dobrý výsledok sú znalosti nutné len v malej miere.

Testy pre najmenších

Testy pre najmenších sa skladajú z 2 samostatných častí - základná logika a zovšeobecňovanie. Testy sú ozvučené, nevyžadujú teda zručnosť čítania a sú tak vhodné aj pre deti v predškolskom či mladšom školskom veku.