Rodičia

Portál Proškoly.cz poskytuje širokú ponuku on-line testov dostupných z akéhokoľvek počítača pripojeného k internetu. Využívať ho tak môžu vaše deti nielen v škole, ale aj doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje deťom kedykoľvek precvičovať a overovať základné rozumové schopnosti - logika, pamäť, priestorová predstavivosť, vnímanie, koncentráciu apod. Na tie sa v bežných hodinách kvôli vysokému počtu žiakov v triede a obmedzenému času často nedostáva, hoci sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zvládnutie školských povinností. Oproti klasickým školským testom alebo vytlačeným učebniciam je výhodou ich okamžité vyhodnotenie formou certifikátu, ktorý si môžu deti uložiť, vytlačiť alebo poslať e-mailom a pochváliť sa tak s dosiahnutým výsledkom.

Precvičovanie vedomostí do školy

Testy môžu žiaci ľubovoľne využívať nielen v škole, ale aj doma na svojich počítačoch. S rozšírením portálu o oblasť cudzích jazykov sa z portálu Proškoly.cz stáva nový priestor pre každodennú prípravu do školy.

Voľba povolania

Rodičom ponúka portál unikátnu variantu Testu voľby povolania, v ktorej môžu zhodnotiť svoje dieťa z pohľadu budúceho uplatnenia. Výsledky rodičovského testu potom možno porovnať s výsledkami dieťaťa a spoločne tak lepšie zhodnotiť predpoklady a očakávania vzhľadom k voľbe vzdelávacej či profesijnej dráhy.