Pamäť

Pamäťové testy zisťujú schopnosť zapamätať si, uchovať a vybaviť si informácie. Testy obsahujú rôzne typy úloh, ktoré preverujú pamäť z niekoľkých hľadísk. Skúmajú schopnosť zafixovať naučené podnety, typy vybavovania pre dva typy pamätí - obrazovú a numerickú. Výsledky pamäťových testov prinášajú informácie o tom, kde sú slabé a silné stránky v oblasti pamäti.

Obrazová pamäť

Test preveruje pamäť na obrázky. Riešiteľ testu má za úlohu zapamätať si presnú podobu obrázku (jeho výrezu) alebo usporiadanie určitého počtu obrázkov v mriežke.

Numerická pamäť

Test preveruje pamäť na čísla. Riešiteľ testu má za úlohu zapamätať si počas určeného času rad náhodných číslic, telefónne čísla, časové údaje alebo dátumu narodenia a následne ich vypísať späť do tabuľky.