Matematika pre 1. stupeň

Od školského roku 2015/16 sme pre žiakov 1. stupňa ZŠ a ich učiteľky pripravili precvičovanie základných matematických úloh. Krátka cvičenia využívajú rozsiahlu databázu niekoľkých tisíc úloh, často doplnených o názorné obrázky. Cvičenia sú vhodné ako do školy, tak najmä na domácu prípravu.

Cvičenia sú rozdelené ako tematicky, tak aj použitým číselným odborom a umožňujú tak precvičovať práve preberané učivo. Svojím rozsahom vychádzajú z učiva matematiky pre 1. stupeň ZŠ

Ukážka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu Náhled testu