Cudzie jazyky

Testy z anglického a nemeckého jazyka sú zamerané na precvičovanie základnej slovnej zásoby - v ponuke je cca 20 tematických okruhov, pre každý okruh je možné využiť 3 druhy testov. Použitá slovná zásoba je vždy doplnená názorným obrázkom a je nahovorená rodeným hovorcom. Pestrosť tematických okruhov v kombinácii s variantmi testov umožňuje ich využitie u najmladších žiakov či predškolákov pre prvý kontakt s cudzím jazykom, rovnako ako u žiakov vyšších ročníkov pri zdokonaľovaní či upevňovaní slovnej zásoby, správnej výslovnosti či pravopisu.

Ukážka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu