Autorský tým

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (*1976) vyštudovala učiteľstvo pre základné školy a niekoľko rokov pôsobila ako pedagóg na rôznych stupňoch škôl. V rámci postgraduálneho štúdia sa tri roky venovala vzdelávaniu nadaných detí a pedagogickým aspektom práce s mimoriadnymi talentami. Iniciovala vlastný medzinárodný výskum nadaných žiakov v Čechách, Holandsku a Slovensku a viedla kurz štúdia nadania pre študentov učiteľstva na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Je predsedníčkou občianskeho združenia Centrum nadania, ktoré sa zaoberá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných detí a ich rodičov, ďalej je členkou medzinárodnej organizácie ECHA (Európska rada pre vysoké schopnosti) a predsedníčkou 11. medzinárodnej ECHA konferencie v Prahe v roku 2008. Na svojom konte má rozsiahlu publikačnú činnosť v odborných periodikách a je autorkou monografie Talent a nadanie - ich rozvoj vo voľnom čase (IDM MŠMT, 2004) a tiež encyklopédie v Testoch detských schopností. Spolu s manželom vydala monografiu - Nadané dieťa a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.). Do roku 2007 bola zamestnancom Inštitútu pedagogicko-psychologického poradenstva ČR ako odborný pracovník v starostlivosti o nadaných žiakov. S manželom Václavom má tri deti.

 

Václav Fořtík
Václav Fořtík (*1970) je bývalým predsedom Detskej Mensy ČR a výkonným riaditeľom Centra nadania. Je autorom 25 kníh s tematikou hádaniek, kvízov a testov a editorom desiatky ďalších kníh. Je tiež prekladateľ a spoluautor 3 kvízových kníh z angličtiny. Za posledných 10 rokov vydal 17 zborníkov poviedok mladých autorov do 26 rokov a organizoval 10 ročníkov literárnej súťaže pre deti a mládež. Pôsobil tiež ako porotca literárnej súťaže Karla Čapka. Je autorom pravidelných i jednorázových rubrík Mladé Fronty Dnes, Lidových novín, 21. storočia, Hospodárskych novín, 100 +1 ZZ, Pevnosti, Ikarie a niekoľkých ďalších periodík. Zaoberá sa tiež vydávaním zábavne vzdelávacieho softvéru s problematikou kvízov a testov. Je autorom elektronických testov Doktor IQ, Testy detských schopností, a spoluautorom publikácie Nadané dieťa a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.) V posledných rokoch sa aktívne podieľa na mnohých voľno časových aktivitách pre nadané deti a mládež, je organizátorom a tvorcom projektu letných zábavno-vzdelávacích týždňových campov s tematikou rozvoja logického myslenia, tvorivého písania, rôznych typov hier a dramatiky.

 

Mgr. Jan VALÁŠEK
Mgr. Jan VALÁŠEK (*1979) po ukončení štúdia učiteľstva na FTVS UK spestreného štipendijným pobytom v Nemecku na Universität GH Essen pracoval 7 rokov ako učiteľ na základnej škole. Skúsenosti z výučby obohatené o úlohu výchovného poradcu, koordinátora školského vzdelávacieho programu, ICT metodika, predsedu školskej rady a vedúceho radu projektov financovaných z európskych fondov teraz zúročuje v úlohe produktového manažéra portálu Proškoly.cz. Je autorom on-line sociometrických dotazníkov Klíma triedy a Klíma školy, plošných testov nanečisto, testov dopravnej výchovy a českého jazyka. S manželkou Marcelou má dve deti - Antonína a Alžbetu.